Sabtu, 18 Disember 2010

Hijrah Duat Ke Syam Adalah Jihad Di Jalan Allah

Dr Solah Sultan (IM Online 15/12/2010)

Khalifah Abu Bakar as-Siddiq telah menyiapkan empat ketumbukan tentera untuk membuka negeri Syam. Beliau telah memilih panglimanya yang paling berkebolehan, mahir dan terlatih untuk memimpin tentera-tentera ini. Beliau juga telah menetapkan misi dan visi setiap penglima ini:

1. Pasukan pertama diketuai oleh Yazid bin Abu Sufyan yang akan menghala ke Balqa’ di Jordan

2. Pasukan kedua dibawah pimpinan Syarahbil bin Hasanah ke kawasan Basra

3. Pasukan ketiga dipimpin Abu Ubaidah bin al-Jarrah yang akan memimpin tenteranya ke kawsan al-Jaabiah. Turut serta dalam pasukan ini Khalid bin Said

4. Pasukan keempat dipimpin Amru bin al-Ass yang akan ke Palestin

Abu Bakar (ra) juga memerintahkan mereka agar saling berkerjasama antara satu sama lain dan apabila keempat-empat tentera ini bergabung, tampuk kepimpinan tentera dipegang oleh Abu Ubaidah bin al-Jarrah (ra).

Abu Bakar (ra) melepaskan mereka dengan kata-katanya: “Jangan kamu membunuh orang-orang tua, atau kanak-kanak dan wanita. Jangan memusnahkan rumah atau sebaraang perjanjian yang ada. Jangan kamu memotong pokok berbuah atau membinasakan binatang kecuali untuk dimakan. Jangan membakar atau menenggelamkan ladang-ladang kurma. Kamu juga jangan melakukan maksiat dan atau bersifat pengecut...”.

Kepada Amru bin Al-Ass (ra) diberikan wasiat rabbaniah ini: “Kamu perlu mengikut jalan Iliyya’ sehingga sampai ke bumi Palestin. Awas jangan lalai dari apa yang aku perintahkan kepada kamu. Jangan pula kamu merasa lemah dan berkata: Anak Abu Qahafah memerintahkan aku memerangi musuh sedangkan aku tidak berupaya melakukannya. Ketahuilah wahai Amru, sesungguhnya bersama kamu dalam pasukan ini ramai para Muhajirin dan Ansar dari kalangan ahli badar. Kamu hendaklah muliakan mereka, mengetahui hak-hak mereka dan jangan bersikap angkuh terhadap mereka dengan jawatan kamu itu. Jadilah seperti mereka dan berbincanglah dengan mereka dalam setiap urusan kamu. Peliharalah sembahyang dan peliharakan sembahyang, azankanlah apabila sampai waktunya. Kamu hendaklah sentiasa berwasada dari musuh-musuhmu, perintahlah tenteramu sentiasa berjaga. Dengan itu kamu akan berjaya menjadi pemimpin mereka”.

Jumlah tentera tersebut sekitar 24,000 orang. Setelah itu, kekuatan mereka ditambah dengan ‘Ikrimah bin Abi Jahal (ra) dan kumpulannya, khusus untuk menghadapi tentera Rom yang amat ramai jumlahnya. Berlakulah pertempuran yang dahsyat dengan Rom tanpa menyebelahi mana-mana pihak. Allah memberi hidayah kepada Abu Bakar untuk membertikan semangat baru kepada tentera Islam. Lalu beliau mengungkapkan kata-katanya yang masyhur tertulis dalam kitab-kitab sejarah: “Demi Allah, aku akan melenyapkan was-was syaitan dalam tentera Rom itu dengan Khalid bin al-Walid”.

Setelah itu Abu Bakar as-Siddiq telah mengutuskan Khalid agar segera menuju ke Sham bersama separuh tenteranya yang ketika itu berada di Iraq dan bertemu dengan Abu Ubaidah dan tenteranya. Khalid juga diperintahkan mengambil kepimpinan seluruh tentera Islam. Dalam masa yang sama, As-Siddiq menulis kepada Abu Ubaidah, memberitahunya apa yang akan dilakukannya. Dalam surat itu tertulis: “Aku telah melantik Khalid untuk mengetuai perang menentang Rom di Sham dan jangan ingkarinya. Kamu perlu dengar dan taat arahannya. Aku telah melantiknya sebagai ketua kamu sedangkan aku mengetahui kamu lebih baik darinya. Namun aku merasakan bahawa dia mempunyai kepakaran perang yang melebihi kamu dalam keadaan sebegini. Semoga Allah menginginkan kepada kita dan kamu jalan petunjukNya”.

Khalid bin al-Walid mematuhi perintah khalifah. Dia keluar dari Al-Hiirah di Iraq pada 13 Safar bersama 19,000 orang tenteranya. Dia menuju ke sebelah kiri kemudian naik (ke utara) untuk mengharungi padang pasir Samawah dalam satu dari expidisi tentera yang paling berani dan paling bahaya tercatat dalam sejarah ketika itu. Beliau dan tenteranya telah berjalan sejauh lebih 1000 kilometer dalam hanya 18 hari di padang pasir yang panas terik, sehinggalah beliau sampai ke pintu timur Damsyik. Kemudian beliau telah meneruskan perjalanan sehingga bertemu dengan Abu Ubaidah di al-Jaabiah. Mereka bertemu dan membawa tentera masing-masing ke Basra.

Tentera Islam semuanya bersatu di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid. Mereka kemudian mengepung Basra dengan satu kepungan yang paling ketat sehingga Basra terpaksa memohon perdamaian dan membayar jizyah kepada Islam. Khalid menerima permohonan damai ini lalu Allah bukakan kota Basra pada 13 Rabiul Awal. Ini merupakan bandar pertama yang dibuka di Syam secara damai. Mereka dijamin keselamatan nyawa, harta dan anak-pinak mereka dengan jizyah yang mereka akan bayar kepada Islam.

Selepas kejatuhan Basra, Herkules (Maharaja Rom) telah mempersiapkan tentera yang amat besar untuk memerangi Islam. Dia menghalakan tenteranya ke Ajnadin di selatan Palestin. Di sana, golongan nasrani arab dan Syam juga bergabung dengan mereka. Khalid pula mengatur lebih 40,000 orang tenteranya secara lebih tersusun dan merancang untuk mempraktikkan satu susunan tentera belum pernah dibuat sebelum itu. Inilah kali pertama tentera Islam berhimpun dalam jumlah yang ramai untuk menghadapi satu peperangan besar melawan Rom yang dibarisi hampir 90,000 orang tentera.

Khalid telah menyusun tenteranya di bahagian kanan, kiri, hadapan dan belakang. Beliau menugaskan panglimanya iaitu Muaz bin Jabal di bahagian sayap kanan, Said bin Aamit di bahagian kiri. Abu Ubaidah pula memimpin pasukan pejalan kaki di bahagian tengah hadapan. Manakala Said bin Zaid pula memimpin tentera berkuda. Khalid pula tidak pernah tetap kedudukannya, sentiasa ke sana dan kemari untuk memberikan semangat kepada tenteranya untuk berperang. Beliau merangsang mereka untuk bersabar dan teguh, memberi semangat kepada mereka. Beliau juga mengarahkan sayap wanita untuk berada di belakang tentera islam, agar mereka sentiasa berdoa kepada Allah , memohon kemenangan dan pertolonganNya, di samping ini juga akan memberikan dorongan maksima kepada tentera lelaki.

Setelah solat Subuh 27 Jamadil Akhir tahun 13 hijrah, Khalid memerintahkan agar terteranya mara menghampiri tentera Rom. Beliau pergi kepada setiap bahagian tenteranya dan berkata: “Bertaqwalah kepada Allah wahai hamba Allah. Perangilah kerana Allah. Perangilah siapa yang kufur dengan Allah dan jangan kamu berpaling lari. Jangan kamu hinakan diri kerana musuh kamu tetapi maralah persis singa dalam keadaan kamu bebas dan mulia. Kamu telah mengatakan tidak kepada dunia , dan ini telah mewajibkan ganjaran akhirat kepada kamu. Jangan kamu merasa gerun dengan bilangan mereka yang kamu lihat terlalu ramai. Ini kerana Allah akan menurunkan hukuman dan azabNya ke atas mereka”. Kemudian beliau berkata dengan penuh semangat: Wahai manusia, jika begitu aku telahpun sanggup bertahan (menanggung segalanya), maka sanggupilah (bertahan bermati-matian demi Allah).

Khalid ingin melewatkan peperangan sehingga sampai waktu Zohor dan angin bertiup. Itulah waktu perang yang amat disukai oleh Rasulullah, walaupun untuk menunggu saat itu, beliau (Khalid) terpaksa berdiri bertahan lama.

Tentera Rom pula berasa ujub dengan bilangan mereka yang ramai, tertipu dengan kekuatan dan persiapan mereka. Tentera Rom pun memulakan serangan. Khalid mara ke depan tentera berkuda muslimin dan berkata: “Bertahanlah dengan nama Allah, semoga Allah merahmati kamu”. Mereka bertahan dengan gagah berani sehingga menggegarkan musuh-musuh mereka. Tentera berkuda dan berjalan kaki muslimin merempuh barisan musuh lalu memecahkan kesatuan mereka serta melumpuhkan kekuatan mereka. .

Apabila panglima Rom melihat kekalahan yang pasti kepada tenteranya, dia berkata kepada pegawai-pegawainya: “Selubungkan kepalaku dengan kain”. Mereka kehairanan dengan permintaannya lalu dia menjelaskan: “Hari ini hari kekalahan dan aku tidak suka melihat kekalahan. Aku juga tidak pernah melihat kekalahan yang lebih teruk dari ini”.

Tak lama selepas itu, tentera muslimin berjaya memenggal kepalanya dalam keadaan masih berselubung . Lumpuhlah kekuatan tentera Rom dan mereka menyerah kalah. Ketika berita ini sampai ke telinga Herkules, dia jatuh pengsan kegerunan.

Bilangan korban di pihak tentera Rom amat besar, melebihi ribuan korban manakala di pihak muslimin, bilangan syuhada’ seramai 450 orang.

Ketika perang berakhir dan kemenangan telahpun dicapai, Khalid menghantar surat kepada Khalifah Abu Bakar as-Siddiq, memberitahu berita kemenangan dan rampasan perang yang dikurniakan Allah. Dalam surat itu disebut: “Wahai as-Siddiq, sesungguhnya kami telah bertembung dengan pihak musyrikin yang telah menghimpunkan tentera yang amat ramai di Ajnadin. Mereka mengangkat lambang salib dan kitab mereka serta bersumpah tidak akan lari dari medan. Kami keluar menghadapi mereka dengan keyakinan teguh dan penuh bertawakal kepada Allah. Kami rejami mereka dengan lembing-lembing dan beradu pedang dengan mereka. Kami adalah lawan mereka dalam setiap sudut peperangan. Segala pujian kepada Allah kerana Allah telah meneguhkan agamaNya, menghinakan musuh-musuhNya dan berlaku baik kepada wali-waliNya”.

Apabila Abu Bakar membaca surat itu, beliau amat gembira lalu berkata: “Alhamdulillah kerana telah memenangkan kaum muslimin dan menyejukkan hatiku dengan kemenangan ini”. Cerita ini dari riwayat yang thiqah dari kitab Tarikh at-Tobari, Ibnu al-Athir, al-Azdi dan Hasan Ibrahim.

Inilah catatan sejarah agung berkenaan hijrah dan jihad para daut. Dengannya Allah menghapuskan was-was syaitan dalam hati tentera Rom. Ketika kekuatan Parsi penyembah api telah lumpuh, mereka (para mujahid dan duat ) ini bersegera menghala ke empayar Rom penyembah Salib tanpa perayaan atau lengah. Mereka beradu dengan Herkules dan tenteranya dengan seluruh sifat kepahlawanan dan keimanan. Mereka memberikan Rom apa yang mereka tidak jangkakan, sehingga matahari Rom mereka terbenam di bumi Syam. Selepas itu, berkumandanglah azan melaungkan kalimah tauhid di setiap tempat.

Sehinggalah jiwa-jiwa telah berubah, dari hijrah dan jihad kepada jumud dan kerehatan. Hati berubah dari jihad kepada hanya mementingkan kerja dan hasilnya. Ketika itu tangan-tangan kita akan berlumuran debu dan kelak urusan kita akan dipegang oleh bajingan dari musuh Islam di setiap tempat.

Wallahuakbar Walillahil Hamd

Tiada ulasan:

Catat Ulasan